top image

Färdighetsprov i matematik


Som obligatoriska moment till kursen Endimensionell analys vid LTH ingår två färdighetsprov baserade på datorprogrammet MapleTA.

Klicka på denna länk för att komma till MapleTA. Instruktioner för registrering och användning finns här.

 

Questions: Patrik
Senast uppdaterad: 2013-08-22

Centre for Mathematical Sciences, Box 118, SE-22100, Lund. Telefon: 046-222 00 00 (vx)