Links

Internt, Post, Tele, Kommunikationer, Matematik, Universitet och Högskolor

Internt

Matematik LTH internt
Biblioteket internt
LU internt (med lokalbokningen)
Computing Services
Psmacmanual.
Unixmanual.
Datorstöd i undervisningen.
Upplysningar om det lokala TeX-systemet (endast lokalt)
Local help pages


Post

Hämtställen, Universitetsposten
Postnummer och porto sökning
Avdelningens personal
Universitetets personalkatalog


Tele

Universitetets personalkatalog
Telefonkatalog för Sverige
Telefonkatalog för hela världen


Kommunikationer

Flygtider SAS
Malmö Aviation
Flygbussarna Sturup
Scandlines
Skånetrafiken
Tåg/Busstider Sverige, sökbar tidtabell
Universitetets resesidaMatematik

Lunds Matematiska sällskap.
Svenska Matematikersamfundet.
Lu:s matematiklänkar.
Lu:s svenska matematiklänkar.
MathSearch
Matematikens historia.
Primtal.
Sci Math FAQ.
Mathematics information servers
Mathematics on the Web.
Mathematics Archives - Lessons and Tutorials.
ERASMUS.
Polyas "How to Solve It" på svenska


Universitet och Högskolor

Sunets katalog över universitet och högskolor i Sverige.
Svensk-engelsk ordbok för högskoleområdet