Kvantitativ metodik

Kursen består av den optimeringskurs på 5 poäng, som vi ger för nationalekonomer, och Maplelaborationer 1 poäng.
Sven Spanne
Last modified: Wed May 31 10:53:13 MET DST 2000