Material för datorstödd undervisning mm

Program mm
F
E
D
M
V
K
L
Fortsättningskurser
Technology management
Gamla kurser
Detta är (snarare kommer förhoppningsvis att bli) en förteckning över det material för datorstödd undervisning som utvecklats vid Matematik, LTH. Härunder skall också finnas samlat källfiler till materialet. Till sådant material får väl också räknas förekommande vävsidor för kurserna. Jag nämner också användning av datorer för demonstration under övningar och föreläsningar, även om det inte utvecklats några särskilda skrifter eller filer. Under Vävsida för kursen finns i många fall länkar till information om datoranvändning i kurserna. Detta kan vara av intresse, speciellt innan källmaterialet blivit hopsamlat på denna sida.

Jag är tacksam för tips om mer material, åsikter om uppläggningen, påpekanden om fel etc.

Med en stjärna betecknar jag kurser där jag fått upplysningar men så småningom vill ha in mer material, med två stjärnor sådana där jag själv fått leta upp några referenser och alltså ännu mer vill ha något från konstruktören (även i dessa fall ibland identisk med mig själv). Tre stjärnor har kurser som inte är med nedan men som borde vara det -:)

Det kanske behövs några anvisningar för de olika typer av filer som jag samlat:

Det är möjligt att ställa in vävläsaren så att m-filer och mws-filer öppnas automatiskt i respektive program, men jag har funnit det opraktiskt och gör inte så själv.

Teknisk fysik

*Kontinuerliga system

Elektroteknik

Linjär algebra
*Komplex och lineär analys för E

Datateknik

Komplex analys för D
Lineär analys för D

Maskinteknik

*Flerdimensionell analys
Tillämpad matematik 1

Väg- och vattenbyggnad (+Brand och Lantmäteri)

Flerdimensionell analys

Kemiteknik

Lantmäteri

Linjär algebra för L

Fortsättningskurser

**Optimering

Matristeori

Olineära dynamiska system

**Bildanalys

Linjär och kombinatorisk optimering

**Datoralgebra

Geometri

Funktionalanalys och harmonisk analys

Technology Management

Kvantitativ metodik

Gamla kurser

Tillämpad matematik 1


Sven Spanne
Last modified: Thu Sep 23 11:09:47 MET DST 1999