Mathematical Sciences

Lund University

Optimering: metoder, modeller och teori för linjära, olinjära och kombinatoriska problem

  • Authors: Holmberg, K.
  • Publication year: 2010
  • ISBN: 978-91-47-09935-1
  • Approximate price level: 500 SEK