Matematikcentrum

Lund University

Tillämpad matematik - Linjära system

Kursplan

Beskrivning

Förkunskapskrav: Minst 7 högskolepoäng inom en av kurserna FMAA01, FMAA05 och FMA645.

Förutsatta förkunskaper: FMAA01/FMAA05 Endimensionell analys och FMA430 Flervariabelanalys.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2017-06-05 Tentamen
2017-03-18 Tentamen Lösningar
2016-08-18 Tentamen
2016-06-09 Tentamen
2016-03-15 Tentamen Lösningar
2015-08-17 Tentamen
2015-06-08 Tentamen
2015-03-20 Tentamen
2014-08-29 Tentamen Lösningar
2014-03-14 Tentamen
2014-01-07 Tentamen
2013-08-28 Tentamen

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAF10
Poäng:5,0
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Svenska

Efterföljande kurser

CEQ

CEQ - Tillämpad matematik - Linjära system