Mathematical Sciences

Lund University

Applied Mathematics - Linear systems

Official Course Description

Description

Förkunskapskrav: Minst 7 högskolepoäng inom en av kurserna FMAA01, FMAA05 och FMA645.

Förutsatta förkunskaper: FMAA01/FMAA05 Endimensionell analys och FMA430 Flervariabelanalys.

Current Sessions

Finished Sessions

Examination


Previous exams

2020-04-15 Exam
2020-03-21 Exam Solutions
2019-08-19 Exam
2019-04-23 Exam Solutions
2019-03-23 Exam Solutions
2018-03-17 Exam
2017-06-05 Exam
2017-03-18 Exam Solutions
2016-08-18 Exam
2016-06-09 Exam
2016-03-15 Exam Solutions
2015-08-17 Exam

Course Information

LTH Code:FMAF10
Credits:5.0
Level:Upper Basic Level
Language:Swedish

Following courses

CEQ

CEQ - Applied Mathematics - Linear systems