Matematikcentrum

Lund University

Statistisk inferensteori

Kursplan

Beskrivning

Kursen ges vartannat år (2014, 2016, etc).

Uttömmande skattare, faktoriseringskriteriet, exponentialfamiljer, informationsolikheter, hypotesprövningsteori, asymptotiska metoder, maximum likelihoodskattningen, Bayesiansk inferens, sekvenstest, inferens för ändliga populationer

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod NF: MASC02
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

Efterföljande kurser