Matematikcentrum

Lund University

Fördjupningskurs till algebraiska strukturer

Kursplan

Beskrivning

En fördjupningskurs till Algebra kan t ex bestå av en fördjupad kurs i gruppteori (elementär representationsteori) eller en mera datalogiskt inriktad kurs om automat- och komplexitetsteori.

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2016-08-24 Tentamen
2016-06-01 Tentamen
2012-08-21 Tentamen
2012-05-21 Tentamen

Kursinformation

Kurskod NF: MATM21
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Kan komma att ges på engelska