Matematikcentrum

Lund University

Fördjupningskurs till ordinära differentialekvationer

Kursplan

Beskrivning

Tänkbara fördjupningsområden är differentialekvationer i det komplexa planet, egenfunktionsutvecklingar samt dynamiska system och kaos.

Avslutade kursomgångar