Matematikcentrum

Lund University

Fördjupningskurs till differentialgeometri

Kursplan

Beskrivning

En fördjupningskurs kan t ex handla om Riemanngeometri eller differentialformer.

Nuvarande kursomgångar

Avslutade kursomgångar