Matematikcentrum

Lund University

Fördjupningskurs till analytiska funktioner

Kursplan

Beskrivning

Fördjupningskursen kan t ex bestå av Fourier- och Laplacetransformen eller harmoniska funktioner.

Nuvarande kursomgångar

Avslutade kursomgångar