Matematikcentrum

Lund University

Särskild kurs

Kursplan

Beskrivning

Detta är en kurs vars innehåll bestäms av studenterna och läraren tillsammans. Här finns således en möjlighet att introducera nya områden och behandla ämnen som faller utanför de övriga kurserna.

Avslutade kursomgångar