Mathematical Sciences

Lund University

Mathematics - Systems and Transforms

Official Course Description

Description

Förkunskapskrav läsåret 16/17: FMA420. Minst 13 hp sammanlagt inom FMAA05 Endimensionell analys och FMA430 Flerdimensionell analys. Påbörjad FMA430.

Förutsatta förkunskaper: FMAF01 Funktionsteori.

Coming Sessions

Finished Sessions

Examination


Previous exams

2021-01-11 Exam Solutions
2020-08-20 Exam Solutions
2020-06-04 Exam Solutions
2020-01-13 Exam Solutions
2019-08-22 Exam Solutions
2019-06-05 Exam Solutions
2019-04-29 Exam Solutions
2019-01-14 Exam Solutions