Matematikcentrum

Lund University

System och transformer

Kursplan

Beskrivning

Förkunskapskrav läsåret 16/17: FMA420. Minst 13 hp sammanlagt inom FMAA05 Endimensionell analys och FMA430 Flerdimensionell analys. Påbörjad FMA430.

Förutsatta förkunskaper: FMAF01 Funktionsteori.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2019-01-14 Tentamen Lösningar
2018-08-23 Tentamen Lösningar
2018-05-30 Tentamen Lösningar
2018-04-11 Tentamen Lösningar
2018-01-09 Tentamen Lösningar
2017-08-22 Tentamen Lösningar
2017-05-31 Tentamen Lösningar
2017-04-20 Tentamen Lösningar