Matematikcentrum

Lund University

Fördjupningskurs till funktioner av komplexa variabler

Kursplan

Beskrivning

En fördjupningskurs kan t ex behandla funktioner av flera komplexa variabler.