Matematikcentrum

Lund University

Partiella differentialekvationer

Kursplan

Beskrivning

Kvasilinjära ekvationer av första ordningen. Typindelning av andra ordningens ekvationer. Cauchy-Kowalevskis sats. Holmgrens entydighetssats. Laplaces ekvation. Vågekvationen. Värmeledningsekvationen.

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2016-05-28 Tentamen Lösningar