Matematikcentrum

Lund University

Optimering

Kursplan

Beskrivning

Denna kurs byter 2017/18 till kurskoden FMAN60, se http://www.maths.lth.se/course/optnykod/

Kursinnehåll: Repetition av kvadratiska former och matrisfaktorisering. Konventet. Teori för optimering med och utan bivillkor: Lagrange -funktioner, Kuhn-Tucker-teori. Dualitet. Metoder för optimering utan bivillkor: linjesökning, descentmetoder, Newton-metoder, konjugerade riktningar, olinjär minsta kvadrat-optimering. Metoder för optimering med bivillkor: linjär optimering, kvadratisk programmering, straffunktioner och barriärfunktioner. Simplexmetoden.

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2018-08-27 Tentamen Lösningar
2018-04-11 Tentamen Lösningar
2018-01-11 Tentamen Lösningar
2017-04-18 Tentamen Lösningar
2017-01-12 Tentamen Lösningar
2016-05-13 Tentamen Lösningar
2016-01-12 Tentamen Lösningar
2015-05-07 Tentamen Lösningar
2015-01-12 Tentamen Lösningar
2014-08-28 Tentamen Lösningar
2014-04-22 Tentamen Lösningar
2013-12-16 Tentamen Lösningar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMA051
Kurskod Doktorandkurs: FMA051F
Poäng:6,0
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Optimering