Matematikcentrum

Lund University

Ordinära differentialekvationer

Kursplan

Beskrivning

Ordinära differentialekvationer är ett av de allra viktigaste matematiska redskapen inom naturvetenskapen. I denna kurs diskuteras först grundläggande satser om existens och approximation av lösningar. Därefter studeras linjära system med konstanta koefficienter mera i detalj. Den senare delen av kursen ägnas åt många begrepp som är viktiga för icke-linjära system, t ex fasporträtt och stabilitet.

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2013-08-23 Tentamen
2013-05-28 Tentamen
2012-05-16 Tentamen
2012-03-21 Tentamen
2011-04-09 Tentamen
2011-03-21 Tentamen
2010-03-23 Tentamen
2009-04-15 Tentamen
2009-03-16 Tentamen
2008-04-12 Tentamen
2008-03-25 Tentamen