Matematikcentrum

Lund University

Talteori

Kursplan

Beskrivning

Matematikens konung Carl Friedrich Gauss kallade talteorin matematikens drottning. Karakteristiskt för talteorin är att problemen ofta är lätta att formulera och förstå, men undflyr alla försök till lösning; det klassiska exemplet är Fermats stora sats. Denna kurs ger en inledning till den klassiska talteorin. I kursen behandlas bland annat teorin för kongruenser och kvadratisk reciprocitet. En av höjdpunkterna är kvadratiska reciprocitetssatsen, först bevisad av Gauss.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2017-01-13 Tentamen
2016-12-22 Tentamen
2016-01-13 Tentamen
2015-12-18 Tentamen
2015-01-15 Tentamen
2014-12-19 Tentamen
2013-04-02 Tentamen
2013-03-20 Tentamen
2011-08-26 Tentamen
2011-03-18 Tentamen
2010-08-27 Tentamen
2010-04-10 Tentamen

Kursinformation

Kurskod NF: MATM15
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

Efterföljande kurser