Matematikcentrum

Lund University

Numerisk linjär algebra

Kursplan

Beskrivning

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMNN01
Kurskod Doktorandkurs: FMNN01F
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Numerisk linjär algebra