Matematikcentrum

Lund University

Bildanalys

Kursplan

Beskrivning

Kursens syfte är att ge nödvändiga kunskaper i digital bildanalys för fortsatt forskning inom området samt för att kunna använda digital bildanalys inom andra forskningsområden, till exempel datorgrafik, bildkodning, videokodning och industriella bildbehandlingsproblem. Syftet är också att förbereda studenten för fortsatta studier i t ex datorseende, multispektral bildanalys och statistisk bildanalys.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAN20
Kurskod Doktorandkurs: FMA171F
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska på begäran

Efterföljande kurser

CEQ

CEQ - Bildanalys