Matematikcentrum

Lund University

Variationskalkyl

There will be a SHORT INTRODUCTORY MEETING on Monday January 15, at 5 pm, in room MH333.

The first two lectures have been fixed to

Monday September 22 , from 10.15 to 12 in MH: 333

Friday September 26 , from 10.15 to 12 in MH: 227

The schedule will then be published (probably on Thursday January 25) on https://se.timeedit.net/web/lu/db1/lth1/ri13565890000YQQ75Z0517007y2Y5943gQ5g1X4Y55ZQ376bZcQnZffQc.html#

The examination on the course consist a) one assignment during weeks 5 to 7 of the course, b) one assignment during the second half of the semester and c) an oral exam at the end of the course.

Litteratur

Kursmaterial

Föreläsning 1
Föreläsning 2
Föreläsning 3
Föreläsning 4
Föreläsning 6
Föreläsning 5
Föreläsning 7 (gammalt försatsblad med fel datum)
Föreläsning 8 (seminarium - gamla anteckningar)
Föreläsning 9
Föreläsning 11
Föreläsning 12
Föreläsning 10
Föreläsning 14: Hinderproblemet
Föreläsning 13 (ursäkta den är sen)
Fundamentala tillräckliga villkoret - löst övningsproblem
Övningsblad 1
Övningsblad 2
Övningsblad 3
Övningsblad 4
Inlämningsuppgift 1 (dödlinje 15/3)
Inlämningsuppgift 2 (dödlinje 18/5)

Kursstart

Introduktionsmöte:
2018-01-15, 17:15
MH:333

Startdatum:
2018-01-15

Läsperioder:
VT

Personal

Föreläsare: