Matematikcentrum

Lund University

Matematiska strukturer

Kursplan

Beskrivning

Denna kurs hade tidigare kurskoden FMA111.

Förutom ren kunskapsförmedling syftar kursen till att ge övning i bevisföring och att framhäva möjligheterna till en mer abstrakt framställning av begreppen och deras samband. Avsikten är att genom ett övergripande synsätt belysa de teoretiska grunderna för den matematik som ingått i grundkurserna.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAN65
Kurskod Doktorandkurs: FMA111Fny
Poäng:6,0
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Svenska

CEQ

CEQ - Matematiska strukturer