Matematikcentrum

Lund University

Matematiska strukturer

Kursplan

Beskrivning

Förutom ren kunskapsförmedling syftar kursen till att ge övning i bevisföring och att framhäva möjligheterna till en mer abstrakt framställning av begreppen och deras samband. Avsikten är att genom ett övergripande synsätt belysa de teoretiska grunderna för den matematik som ingått i grundkurserna.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMA111
Kurskod Doktorandkurs: FMA111F
Poäng:6,0
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Svenska

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Matematiska strukturer