Matematikcentrum

Lund University

Masterexamensarbete i Matematisk statistik

Kursplan

Beskrivning

För tillträde krävs behörighet till Masterprogrammet i Matematisk statistik samt utöver detta kunskaper motsvarande kurser om minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, varav minst 45 poäng i matematisk statistik inkluderande minst tre av de fyra kurserna Tidsserieanalys, Monte Carlo-baserade statistiska metoder, Statistisk modellering av extremvärden och Sannolikhetsteorins matematiska grunder

Kursinformation

Kurskod NF: MASM01
Poäng:30,0
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska på begäran

Förkunskapskrav