Matematikcentrum

Lund University

Examensarbete för kandidatexamen, matematisk statistik

Kursplan

Beskrivning

För tillträde till kursen krävs kunskaper motsvarande kurserna MATA11 Matematik 1 alfa, MATA12 Matematik 1 beta, MATB15 Flervariabelanalys, MATB11 Linjär algebra, minst en av kurserna MATB12 Fourieranalys och MATB13 Diskret matematik. dessutom krävs MASA01 Matematisk statistik, MASC01 Sannolikhetsteori, NUMA21 Beräkningsmatematikens verktyg, NUMA11 Numerisk linjär algebra, NUMA12 Numerisk approximation, samt ytterligare 15 hp i matematisk statistik

Avslutade kursomgångar