Matematikcentrum

Lund University

Biostatistisk grundkurs

Kursplan

Beskrivning

Beskrivande statistik. Elementär sannolikhetsteori för diskreta och kontinuerliga fördelningar. Vanliga fördelningar som binomial-, Poisson- och normalfördelningarna. Grunder i statistik som skattning, konfidensintervall och test mm. Jämförelser mellan medelvärden, spridningar och proportioner. Statistiska metoder såsom regressionsanalys och variansanalys. Korrelation. Ickeparametriska test som chi2-test.

Nuvarande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod NF: MASB11
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå
Språk:Svenska

Efterföljande kurser