Matematikcentrum

Lund University

Linjär algebra

Nyheter

  Frågetimmar på fredag 15/3 kl 13-15 i sal MH:333 (Matematikhuset).

Föreläsningsanteckningar

 • Anteckningar till föreläsningar och seminarieövningar kommer att läggas ut här i samband med respektive undervisningstillfälle (någon dag i förväg). De finns i två format: 1:1 (8 originala A4 blad, lättare att läsa på en skärm) och 1:4 (förminskade för dubbelsidig utskrift på ett blad).

 • Föreläsning 1 (21/1): ekvationssystem, matriser

 • 1;1
 • 1:4
 • Föreläsning 2 (24/1): vektorer, bas, koordinater

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 3 (28/1): linjärt beroende, koordinatsystem

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 4 (31/1): ekvationer för linje/plan, affin form, parameterform

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 5 (1/2): skalärprodukt, projektionsformel, ON-bas, normal

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 6 (4/2): projektion, spegling, avstånd, vektorprodukt

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 7 (7/2): vektorprodukt i ON-bas, avstånd mellan linjer, rummet R^n

 • 1:1
 • 1:4
 • *** Seminarieövning 1 (8/2)

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 8 (11/2): matriser, transponering, invers matris

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 9 (14/2): basbyte, ortogonala matriser, rang och nolldimension

 • 1:1
 • 1:4
 • *** Seminarieövning 2 (15/2)

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 10 (18/2): linjära avbildningar, avbildningsmatris, projektion och spegling igen

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsninig 11 (21/2): sammansättning och invers avbildning

 • 1:1
 • 1:4
 • *** Seminarieövning 3 (22/2)

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 12 (25/2): determinant, egenskaper, tolkning som area/volym

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 13 (28/2): produktregeln, utveckling efter rad/kolonn, "större" determinanter

 • 1:1
 • 1:4
 • *** Seminarieövning 4 (1/3)

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 14 (4/3): egenvärden/egenvektorer, diagonalizering

 • 1:1
 • 1:4
 • *** Seminarieövning 5 (7/3)

 • 1:1
 • 1:4
 • Avslutning (11/3)

 • Sammanfattning
 • Snabbrepetition

  Övningar för snabbrepetition från Jan Gustavsson (c) 2010.

Kursprogram

Kursinformation/Administration

Länkar

Litteratur


Extentor

2019-03-18 Tentamen Lösningar
2019-01-19 Tentamen Lösningar
2018-10-29 Tentamen Lösningar
2018-10-01 Tentamen
2018-08-29 Tentamen Lösningar
2018-06-01 Tentamen Lösningar
2018-04-14 Tentamen Lösningar
2018-03-12 Tentamen Lösningar
2018-01-08 Tentamen Lösningar
2017-10-23 Tentamen Lösningar

Kursstart

Introduktionsmöte:
2019-01-21, 8:00

Startdatum:
2019-01-21

Läsperioder:
VT1

Personal

Föreläsare:

Assistenter: