Matematikcentrum

Lund University

Linjär algebra

Föreläsningsanteckningar

 • Anteckningar till föreläsningar och seminarieövningar kommer att läggas ut här i samband med respektive undervisningstillfälle (någon dag i förväg). De finns i två format: 1:1 (8 originala A4 blad, lättare att läsa på en skärm) och 1:4 (förminskade för dubbelsidig utskrift på ett blad).

 • Föreläsning 1 (15/1): ekvationssystem, matriser

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 2 (18/1): vektorer, bas, koordinater

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 3 (22/1): linjärt beroende, koordinatsystem

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 4 (25/1): ekvationer för linje/plan, affin form, parameterform

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 5 (26/1): skalärprodukt, projektionsformel, ON-bas, normal

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 6 (29/1): projektion, spegling, avstånd, vektorprodukt

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 7 (1/2): vektorprodukt i ON-bas, avstånd mellan linjer, rummet R^n

 • 1:1
 • 1:4
 • *** Seminarieövning 1 (2/2)

 • 1;1
 • 1:4
 • Föreläsning 8 (5/2): matriser, transponering, invers matris

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 9 (8/2): basbyte, ortogonala matriser, rang och nolldimension

 • 1:1
 • 1:4
 • *** Seminarieövning 2 (9/2)

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 10 (12/2): linjära avbildningar, avbildningsmatris, projektion och spegling igen

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsninig 11 (15/2): sammansättning och invers avbildning

 • 1:1
 • 1:4
 • *** Seminarieövning 3 (16/2)

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 12 (19/2): determinant, egenskaper, tolkning som area/volym

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 13 (22/2): produktregeln, utveckling efter rad/kolonn, "större" determinanter

 • 1:1
 • 1:4
 • *** Seminarieövning 4 (23/2)

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 14 (26/2): egenvärden/egenvektorer, diagonalizering

 • 1:1
 • 1:4
 • *** Seminarieövning 5 (1/3)

 • 1:1
 • 1:4
 • *** Repetition (5/3):

 • Sammanfattning
 • Exempeltenta
 • Lösningar till exempeltentan 1:1
 • Lösningar till exempeltentan 1:4
 • Mer repetition

 • Snabbrepetition med övningar

  Övningar för snabbrepetirion från Jan Gustavsson (c) 2010. För den nya upplagan av övningsboken skall man addera 2 till uppgiftsnummer i kapitel 10, t.ex. 10.1 blir 10.3 osv.

 • The world's first linear algebra book with fully interactive figures. http://immersivemath.com/ila/index.html

Kursprogram

Kursinformation/Administration

Länkar

Litteratur


Extentor

2019-01-19 Tentamen Lösningar
2018-10-29 Tentamen Lösningar
2018-10-01 Tentamen
2018-08-29 Tentamen Lösningar
2018-06-01 Tentamen Lösningar
2018-04-14 Tentamen Lösningar
2018-03-12 Tentamen Lösningar
2018-01-08 Tentamen Lösningar
2017-10-23 Tentamen Lösningar

Kursstart

Startdatum:
2018-01-15

Läsperioder:
VT1

Personal

Föreläsare: