Matematikcentrum

Lund University

Linjär algebra

Föreläsningsanteckningar

 • Anteckningar till föreläsningar och seminarieövningar kommer att läggas ut här i samband med respektive undervisningstillfälle (någon dag i förväg). De finns i två format: 1:1 (8 originala A4 blad, lättare att läsa på en skärm) och 1:4 (förminskade för dubbelsidig utskrift på ett blad).

 • Föreläsning 1 (15/1): ekvationssystem, matriser

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 2 (18/1): vektorer, bas, koordinater

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 3 (22/1): linjärt beroende, koordinatsystem

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 4 (25/1): ekvationer för linje/plan, affin form, parameterform

 • 1:1
 • 1:4
 • Föreläsning 5 (26/1): skalärprodukt, projektionsformel, ON-bas, normal

 • 1:1
 • 1:4

Kursprogram

Kursinformation/Administration

Länkar

Litteratur


Extentor

2018-01-08 Tentamen Lösningar
2017-10-23 Tentamen Lösningar

Kursstart

Startdatum:
2018-01-15

Läsperioder:
VT1

Personal

Föreläsare: