Matematikcentrum

Lund University

Lineär algebra

Kursplan

Beskrivning

Lineära rum och avbildningar, matrisframställning av lineära avbildningar. Euklidiska rum. Determinanter. Egenvärden och egenvektorer. Spektralsatsen. Andragradsytor och kvadratiska former.

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2015-11-21 Tentamen Lösningar
2015-10-29 Tentamen Lösningar
2015-04-08 Tentamen Lösningar
2015-03-21 Tentamen Lösningar
2014-11-19 Tentamen Lösningar
2014-10-29 Tentamen Lösningar
2014-08-26 Tentamen Lösningar
2014-04-05 Tentamen Lösningar
2014-03-21 Tentamen Lösningar
2013-11-16 Tentamen Lösningar
2013-10-30 Tentamen Lösningar
2013-08-26 Tentamen Lösningar

Kursinformation

Kurskod NF: MATB11
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Kan komma att ges på engelska

Förkunskapskrav