Matematikcentrum

Lund University

Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel

Kursplan

Beskrivning

Detta är den vanliga kursen i linjär algebra, FMA420, kompletterad med en kort introduktion till Matlab.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2019-03-18 Tentamen Lösningar
2018-03-12 Tentamen Lösningar
2017-08-24 Tentamen Lösningar
2017-03-13 Tentamen Lösningar
2016-03-14 Tentamen Lösningar
2015-08-27 Tentamen Lösningar
2015-03-16 Tentamen Lösningar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAA20
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå
Språk:Svenska

CEQ

CEQ - Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel