Matematikcentrum

Lund University

Integrationsteori

Kursplan

Beskrivning

I denna kurs införs ett allmännare integralbegrepp, den s k Lebesgueintegralen, som ger en större klass av integrerbara funktioner. Lebesgueintegralen är en vidareutveckling av Riemannintegralen som tillåter enklare regler för integraler av gränsvärden och är ett viktigt verktyg i modern analys. Integraler med avseende på allmänna mått spelar en stor roll inom många delar av matematiken och dess tillämpningar, som t ex sannolikhetsteori och potentialteori. I kursen ingår grundläggande måtteori, konstruktion av Lebesguemåttet, konvergenssatser och Fubinis teorem.

Nuvarande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2015-03-21 Tentamen Lösningar
2014-08-27 Tentamen
2014-04-10 Tentamen

Kursinformation

Kurskod NF: MATM19
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Efterföljande kurser