Mathematical Sciences

Lund University

Mathematics - Analytic Functions

Official Course Description

Description

Förkunskapskrav läsåret 16/17: Minst 13 hp sammanlagt inom FMAA05 Endimensionell analys och FMA430 Flerdimensionell analys. Påbörjad FMA430.

Förutsatta förkunskaper: Linjär algebra (FMA420) samt analys i en och flera variabler (FMAA01/FMAA05 och FMA430).

Coming Sessions

Finished Sessions

Examination


Previous exams

2017-10-25 Exam Solutions
2017-06-08 Exam Solutions
2017-03-13 Exam Solutions
2016-12-22 Exam Solutions
2016-10-27 Exam Solutions
2016-08-22 Exam Solutions
2016-03-14 Exam Solutions
2016-01-07 Exam Solutions
2015-10-29 Exam Solutions
2015-08-27 Exam Solutions
2015-03-21 Exam Solutions
2015-01-07 Exam Solutions

Course Information

LTH Code:FMAF01
Credits:7
Level:Upper Basic Level
Language:Swedish

Following courses

CEQ

CEQ - Mathematics - Analytic Functions