Matematikcentrum

Lund University

Funktionalanalys och harmonisk analys

Kursplan

Beskrivning

Funktionalanalys och harmonisk analys är fundamentala verktyg inom många matematiska tillämpningsområden, som till exempel fältteori, hållfasthetslära, reglerteori, signalbehandling, och inom matematisk statistik och numerisk analys. Kursens syfte är att ge kännedom om grundläggande begrepp och metoder i ämnet, samt förmåga såväl att följa resonemang där dessa används som att självständigt med dessa metoder lösa matematiska problem uppkomna i tillämpningarna. Ett viktigt mål för kursen är också att utveckla en förmåga till abstraktion som gör det lättare att se analogier mellan problem från till synes skilda problemområden.

Denna kurs hade tidigara kurskoden FMA260.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAN80
Kurskod Doktorandkurs: FMA260Fny
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

CEQ

CEQ - Funktionalanalys och harmonisk analys