Matematikcentrum

Lund University

Sannolikhetsteorins matematiska grunder

Kursplan

Beskrivning

Kursen fördjupar och utvidgar baskunskaper i sannolikhetsteori. Centrala moment i kursen är existens- och entydighetssatser om mått definierade på sigmafält, integrationsteori, betingade väntevärden och svag konvergens på metriska rum.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod NF: MASM14
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

Efterföljande kurser