Matematikcentrum

Lund University

Prissättning av derivattillgångar

Kursplan

Beskrivning

Kursen består av två (dock inte fristående) delar. I det första momentet kommer vi att inrikta oss mot optionsteori i diskret tid. Avsikten är att snabbt och enkelt definiera vissa nyckelord som arbitragefrihet och kompletthet, samt martingaler och martingalmått. Vi kommer att använda trädstrukturer för att modellera tidsutveckling för aktiekurser och informationsflöden.

Under det andra momentet kommer vi att studera modeller formulerade i kontinuerlig tid. De modeller vi fokuserar mot är främst stokastiska differentialekvationer. Den bakomliggande teorin om Brownsk rörelse, stokastiska integraler, Itôs formel, måttbyten och numerärer gås igenom och tillämpas på optionsteori både för aktie och räntemarknaden. Vi härleder exempelvis Black-Scholes formel och hur en replikerande portfölj för en option skapas.

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMSN25
Kurskod NF: MASM24
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska på begäran

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Prissättning av derivattillgångar