Matematikcentrum

Lund University

Spatial statistik med bildanalys

Kursplan

Beskrivning

Bayesianska metoder för stokastisk modellering, klassificering och rekonstruktion. Stokastiska fält, Gaussiska fält, Kriging, Markovfält, Gaussiska Markovfält, icke gaussiska observationer. Kovariansfunktioner, multivariata tekniker. Simuleringsmetoder för stokastisk inferens (MCMC m.m.). Tillämpningar inom klimat, miljöstatistik, fjärranalys och spatial statistik

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMSN20
Kurskod NF: MASM25
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

CEQ

CEQ - Spatial statistik med bildanalys