Matematikcentrum

Lund University

Algebraiska strukturer 2

Kursplan

Beskrivning

Denna kurs är en inledning till den så kallade abstrakta algebran. Ordet abstrakt betyder här att man inte är så intresserad av vilka de matematiska objekten är utan mer av hur man räknar med dem. Syftet med detta är att försöka hitta resultat som kan tillämpas i många speciella situationer. Det visar sig att många av matematikens strukturer är vad en algebraiker kallar ringar, grupper och kroppar, så dessa studeras ingående i den här kursen.

Under 1900-talet har algebran allt mer kommit till användning inom ingenjörsvetenskaperna. Tillämpningarna finns bland annat inom kodningsteknik, kryptologi och datalogi. Algebraiska resonemang är också av stor betydelse inom modern fysik, då man diskuterar konsekvenserna av symmetrier.

Denna kurs ges (med olika kurskoder) både vid NF och vid LTH. Förkunskapskraven till höger gäller vid NF. För LTH-studenter finns inga förkunskapsKRAV men man bör ha klarat Linjär algebra, Analys i en och flera variabler samt ytterligare någon matematikkurs.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2014-08-29 Tentamen

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAN10
Kurskod NF: MATM11
Kurskod Doktorandkurs: FMAN10F
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

CEQ

CEQ - Algebraiska strukturer 2