Matematikcentrum

Lund University

Matematisk modellering

Kursplan

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAA10
Poäng:3,0
Nivå:Grundnivå
Språk:Svenska

CEQ

CEQ - Matematisk modellering