Mathematical Sciences

Lund University

Calculus in Several Variables

Det finns inget speciellt schema för er Helsingborgsstudenter utan ni får välja de pass som passar er bäst. (Se schema för F, I och Pi, samt respektive hemsidor. Observera kursen FMAB35 som Pi läser är samma som FMAB30 under lp 3, men de läser lite extra i lp 4-) Speciellt får ni utnyttja det labbtillfälle som passar bäst om ni följer de anmälningregler som gäller för det aktuella programmet, se hemsidorna genom att följa länken "Nuvarande kursomgångar" på http://www.maths.lth.se/course/flerdimnykod/ .

Om ingen av dessa tider passar bra för er - jag är medveten om att det blir besvärligt att resa från Helsingborg när ni har ganska fullt schema där - kan vi ordna ett extra tillfälle i läsvecka 8.

Hjälpmedel som ni kan ha glädje av är Jonas Månsson videogenomgångar, se t ex hemsida för B2+K2+N2+W2. Om ni har frågor men inte kan närvara på undervisningen kan ni utnyttja vårt frågeforum, se https://forum.maths.lth.se/

studierektor@math.lth.se .

Course Material


Previous exams

2019-10-30 Exam Solutions
2019-08-31 Exam Solutions
2019-06-01 Exam Solutions
2019-04-24 Exam Solutions
2019-03-22 Exam Solutions
2018-10-31 Exam Solutions
2018-08-24 Exam Solutions
2018-06-02 Exam Solutions
2018-04-10 Exam Solutions
2018-03-16 Exam Solutions
2017-10-25 Exam Solutions

Course Start

Start date:
2019-01-21

Reading periods:
Spring, first half

Staff

Lecturer: