Mathematical Sciences

Lund University

Calculus in One Variable B2

Gruppindelningen för övningstillfällena kommer att vara enligt följande:

F1/Pi1 grupp 1 består av dem som var i Magnus eller Tomas grupp i B1, alltså ni som har efternamn som börjar på A-Kl. Ni har övningarna i rum MH:333 och Magnus Oskarsson som lärare.

F1/Pi1 grupp 2 består av dem som var i Jacobs eller Maltes grupp i B1, alltså ni som har efternamn som börjar på Kä-Ö. Ni har övningarna i rum MH:362A och Jacob Stordal Christiansen som lärare, med Malte Larsson som vikarie under större delen av november.

Hela N1 har övningar med mig, Sara, i sal 362D.

Instuderingsfrågor till kursen hittar ni här: http://www.ctr.maths.lu.se/media/uploads/matematik_lth_instuderingsfr%C3%A5gor/instud_b2_2013.pdf

Här finns redovisningsuppgift 2, vilket är ett obligatoriskt moment i kursen. Se TimeEdit för er tid att redovisa den. http://www.ctr.maths.lu.se/media11/uploads/redovis2b_2018fav.pdf

På sista föreläsningen, torsdag 20 december, räknar vi tentan med datum 2018-08-27.

Literature

Course Material


Previous exams

2019-05-03 Exam Solutions
2019-03-23 Exam Solutions
2019-01-12 Exam Solutions
2018-12-11 Exam Solutions
2018-08-27 Exam Solutions
2018-04-12 Exam Solutions
2018-03-17 Exam Solutions
2018-01-13 Exam Solutions
2017-08-21 Exam Solutions
2017-06-08 Exam Solutions
2017-04-19 Exam Solutions
2017-03-18 Exam Solutions

Course Start

Start date:
2019-11-04

Reading periods:
Autumn, second half

Staff

Lecturer:

Assistants: