Mathematical Sciences

Lund University

Calculus in One Variable B2

Gruppindelningen för övningstillfällena kommer att vara enligt följande:

F1/Pi1 grupp 1 består av dem som var i Magnus eller Tomas grupp i B1, alltså ni som har efternamn som börjar på A-Kl. Ni har övningarna i rum MH:333 och Magnus Oskarsson som lärare.

F1/Pi1 grupp 2 består av dem som var i Jacobs eller Maltes grupp i B1, alltså ni som har efternamn som börjar på Kä-Ö. Ni har övningarna i rum MH:362A och Jacob Stordal Christiansen som lärare, med Malte Larsson som vikarie under större delen av november.

Hela N1 har övningar med mig, Sara, i sal 362D.

Instuderingsfrågor till kursen hittar ni här: http://www.ctr.maths.lu.se/media/uploads/matematik_lth_instuderingsfr%C3%A5gor/instud_b2_2013.pdf

Här finns redovisningsuppgift 2, vilket är ett obligatoriskt moment i kursen. Se TimeEdit för er tid att redovisa den. http://www.ctr.maths.lu.se/media11/uploads/redovis2b_2018fav.pdf

På sista föreläsningen, torsdag 20 december, räknar vi tentan med datum 2018-08-27.

Literature

Course Material

Föreläsning 1 som pdf
Presentation om komplexa tal
Föreläsning 2 som pdf
Föreläsning 3 som pdf
Föreläsning 4 som pdf
Föreläsning 5 som pdf
Föreläsning 6 som pdf
Föreläsning 7 (Seminarium) som pdf
Föreläsning 8 som pdf
Föreläsning 9 som pdf
Föreläsning 10 som pdf
Föreläsning 11 (Seminarium) som pdf
Föreläsning 12 som pdf
Föreläsning 13 som pdf
Föreläsning 14 som pdf
Föreläsning 15 (Seminarium) som pdf
Föreläsning 16 som pdf
Föreläsning 17 som pdf
Föreläsning 18 som pdf
Föreläsning 19 (Seminarium) som pdf
Föreläsning 20 som pdf
Maclaurinutveckling för exp (matlabprogram)
Maclaurinutveckling för sin (Matlabprogram)
Föreläsning 21 som pdf
Föreläsning 22 som pdf
Föreläsning 23 som pdf
Föreläsning 24 som pdf
Föreläsning 25 som pdf
Kursprogram som pdf
Frivillig gruppövningsuppgift 1
Frivillig gruppövningsuppgift 2
Frivillig gruppövningsuppgift 3
Lösningsförslag till exempelskrivningen
Saknade sidor i lösningsförslaget

Previous exams

2019-08-26 Exam, Course Part 2 Solutions
2019-05-03 Exam Solutions
2019-03-23 Exam Solutions
2019-01-12 Exam Solutions
2018-12-11 Exam Solutions
2018-08-27 Exam Solutions
2018-04-12 Exam Solutions
2018-03-17 Exam Solutions
2018-01-13 Exam Solutions
2017-08-21 Exam Solutions
2017-06-08 Exam Solutions
2017-04-19 Exam Solutions

Course Start

Start date:
2018-11-05

Reading periods:
Autumn, second half

Staff

Lecturer:

Assistants: