Matematikcentrum

Lund University

Endimensionell analys B2

Gruppindelningen för övningstillfällena kommer att vara enligt följande:

F1/Pi1 grupp 1 består av dem som var i Magnus eller Tomas grupp i B1, alltså ni som har efternamn som börjar på A-Kl. Ni har övningarna i rum MH:333 och Magnus Oskarsson som lärare.

F1/Pi1 grupp 2 består av dem som var i Jacobs eller Maltes grupp i B1, alltså ni som har efternamn som börjar på Kä-Ö. Ni har övningarna i rum MH:362A och Jacob Stordal Christiansen som lärare, med Malte Larsson som vikarie under större delen av november.

Hela N1 har övningar med mig, Sara, i sal 362D.

Litteratur

Kursmaterial

Föreläsning 1 som pdf
Presentation om komplexa tal
Föreläsning 2 som pdf
Föreläsning 3 som pdf
Föreläsning 4 som pdf
Föreläsning 5 som pdf
Föreläsning 6 som pdf
Föreläsning 7 (Seminarium) som pdf
Kursprogram som pdf
Frivillig gruppövningsuppgift 1

Extentor

2018-08-27 Tentamen Lösningar
2018-04-12 Tentamen Lösningar
2018-03-17 Tentamen Lösningar
2018-01-13 Tentamen Lösningar
2017-08-21 Tentamen Lösningar
2017-06-08 Tentamen Lösningar
2017-04-19 Tentamen Lösningar
2017-03-18 Tentamen Lösningar
2017-01-14 Tentamen Lösningar
2016-08-19 Tentamen Lösningar
2016-06-09 Tentamen Lösningar
2016-05-11 Tentamen Lösningar

Kursstart

Startdatum:
2018-11-05

Läsperioder:
HT2

Personal

Föreläsare:

Assistenter: