Mathematical Sciences

Lund University

Calculus in One Variable B2

Official Course Description

Description

Kunskaper i endimensionell analys är en grundförutsättning för praktiskt taget all teknisk modellering, antingen direkt -- för samband som kan beskrivas med en funktion av en variabel --eller indirekt eftersom kunskaper i flerdimensionell analys förutsätter att man behärskar endimensionell analys väl.

I alla civilingenjörsprogrammen ingår 15 hp endimensionell analys men dessa fördelas på olika sätt; över tre läsperioder för FMAA01 ("A-spåret") men över två läsperioder för FMAA05 ("B-spåret"). Missa inte att det i de två första delkurserna finns obligatoriska moment utöver tentamen och att bara studenter som fullgjort dem får tentera på respektive delkurs.

De flesta begreppen i kursen diskuteras redan på gymnasiet. Nu behandlas de dock betydligt grundligare, för att du senare i utbildningen självständigt skall kunna använda matematiken för modellbyggen. En skillnad mot gymnasiet är också att du inte får använda formelsamling eller miniräknare.

<b>OBS

Vi kommer att ersätta tentan 21 mars 2020 med att man får tentera hemifrån under motsvarande tid, skanna sina lösningar och ladda upp dem via Canvas. Allt samarbete är förstås förbjudet. Vi kommer i en del slumpvis utvalda fall att komplettera med muntligt förhör via nätet.

Utförligare instruktioner har skickats ut till de anmälda (till både A3 och B2) med mejl den 18 mars (Se också Jonas sida för A3). En Canvas-sida för tentan har skapats - gemensam för A3 och B2. Åtkomst till den sidan betyder inte att man får tentera, utan bara anmälda får tentera. </b>

Finished Sessions

Examination


Previous exams

2021-01-09 Exam Solutions
2020-08-24 Exam Solutions
2020-03-21 Exam Solutions
2020-01-11 Exam Solutions
2019-08-26 Exam, Course Part 2 Solutions
2019-05-03 Exam Solutions
2019-03-23 Exam Solutions
2019-01-12 Exam Solutions
2018-12-11 Exam Solutions
2018-08-27 Exam Solutions
2018-04-12 Exam Solutions
2018-03-17 Exam Solutions