Mathematical Sciences

Lund University

Calculus in One Variable B1

Hej, och välkomna till kursen i endimensionell analys B1 för F, Pi och N. Detta är den första delen i en kurs i klassisk differential- och integralkalkyl i en variabel. Kursen består av 25 föreläsningar, varav 6 är avsedda som repetition och problemlösning (kallas också seminarier) och 15 övningar. Under föreläsningarna går vi igenom teori och gör också en del exempel för att belysa teorin. Övningarna är främst avsedda för problemlösning. Antalet rekommenderade uppgifter per vecka är stort. Observera att man måste räkna hemma för att hinna med dem. Fyra av övningarna (den 14 september, 28 september, 10 oktober och 19 oktober) är avsatta för gruppövningar. Till dem kommer du, redo att lösa den uppgift din grupp tilldelats, och att opponera på en annan grupps presentation av lösning. Gruppövningarna är frivilliga men bonusgrundande.

Gruppindelning:

På F och Pi har jag gjort en ny gruppindelning med F- Pi-studenter blandat.

Grupp 1: Sal MH:333. Lärare Magnus Oskarsson, Studenter med efternamn som börjar på A-Fro går hit.

Grupp 2: Sal MH:362B. Lärare Tomas Persson, Studenter med efternamn som börjar på Frä-Kl går hit.

Grupp 3: Sal MH:309A. Lärare Jacob Stordal Christiansen, Studenter med efternamn som börjar på Kä-Pal går hit.

Grupp 4: Sal MH:362A. Lärare Malte Larsson, Studenter med efternamn som börjar på Pat-Ö går hit.

På N följer vi labbgrupperna så att labbgrupp 1-3 går till sal 331 och har övning med Sara och labbgrupp 4-6 går till sal 362C och har övning med Henrik Lindell.

Det finns ett antal obligatoriska moment som (utöver tentamen) krävs för att klara kursen. Här finns mer information om dessa: http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/OblmomentEndim/ Observera att ni kan börja med färdighetsprov 1 redan den 3/9 (d.v.s. kursens första dag). Redovisning 1 sker i läsvecka 3 för Pi och F och i läsvecka 4 för N. Se TimeEdit för exakt tid och plats. Gå till sidan för obligatoriska moment (se ovan) för att hitta redovisningsuppgiften.

Här finns tips på studieteknik från studierektorn: http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/studieteknik/ Ni går några av de mest matematikintensiva programmen på LTH, och det lönar sig att lära sig matematiken på djupet för att klara senare kurser väl. Många studenter (framför allt på F och Pi) upplever att det finns ett glapp i nivån mellan grundkurserna i matematik och de mer avancerade matematikkurserna som ni kommer att läsa i högre årskurs. Om ni har möjlighet, satsa gärna på högre betyg på grundkurserna för att förbereda er för de svårare kurserna. Under övningarna finns vi lärare där för att hjälpa er. Tag chansen och utnyttja det och våga fråga och diskutera med oss och varandra. Förutom vid övningarna kan man få hjälp online på forumet, https://forum.maths.lth.se/

Instuderingsfrågorna är bra hjälp för att kontrollera att man har lärt sig teorin: http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/Instuderingsfragor/

För att se ditt schema, gå till schemageneratorn, TimeEdit: https://se.timeedit.net/web/lu/db1/lth1/

Delkursen avslutas med en skriftlig tentamen 2 november där inga hjälpmedel är tillåtna. Skrivningen består av en godkäntdel (6 uppgifter) och en överbetygsdel (4 uppgifter). För att bli godkänd (d.v.s. erhålla betyg minst 3) måste du på godkäntdelen

  • erhålla minst hälften av poängen (9 av 18),
  • ha tagit poäng på minst 5 av de 6 uppgifterna.

Den första uppgiften kommer att bestå av 6 frågor från färdighetsproven. Om du blivit godkänd på godkäntdelen har du möjlighet att få överbetyg (4 eller 5). För att få det måste du på överbetygsdelen samla

  • 4 av 12 poäng för att få betyg 4,
  • 7 av 12 poäng för att få betyg 5.

Repetitionsuppgifter inför tentan: I kapitel 16 av övningsboken (Andra upplagan) kan ni efter att all teori i B1-kursen gåtts igenom lösa uppgifterna 16.1-15,

Om ni vill ha fler blandade, mer utmanande problem (en del är svåra), kan ni också välja bland problemen 16.33-56, 58, 60-62, 67-69, 72-74, 76, 77, 81-84.

Här finns också en samling med blandade problem till B1-kursen utan facit (en del är samma som de i övningsboken): http://www.maths.lth.se/matematiklth/personal/tomasp/kurser/repetition/uppgifter1.pdf Andra bra problem att öva på hittar ni på gamla tentamensskrivningar. Se längre ner på sidan för att hitta flera sådana.

Kom också ihåg instuderingsfrågorna som finns till kursen när ni ska repetera! De är bra när man ska kontrollera att man har lärt sig kursen. Här finns de: http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/Instuderingsfragor/

Det blir frågetimmar inför tentan. Information om tid och plats kan ni hitta här: http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/fragetimmar/

Literature

Course Material


Previous exams

2019-04-29 Exam Solutions
2018-11-02 Exam Solutions
2018-09-09 Exam Solutions
2018-04-09 Exam Solutions
2018-01-03 Exam Solutions
2017-10-27 Exam Solutions
2017-08-19 Exam Solutions
2016-12-22 Exam Solutions
2016-10-28 Exam Solutions
2016-08-27 Exam Solutions
2016-01-08 Exam Solutions
2015-10-29 Exam Solutions

Course Start

Start date:
2019-09-02

Reading periods:
Autumn, first half

Staff

Lecturer:

Assistants: