Matematikcentrum

Lund University

Endimensionell analys B1

Hej, och välkomna till kursen i endimensionell analys B1 för F, Pi och N. Detta är den första delen i en kurs i klassisk differential- och integralkalkyl i en variabel. Kursen består av 25 föreläsningar, varav 6 är avsedda som repetition och problemlösning (kallas också seminarier) och 15 övningar. Under föreläsningarna går vi igenom teori och gör också en del exempel för att belysa teorin. Övningarna är främst avsedda för problemlösning. Antalet rekommenderade uppgifter per vecka är stort. Observera att man måste räkna hemma för att hinna med dem.

Det finns ett antal obligatoriska moment som (utöver tentamen) krävs för att klara kursen. Här finns mer information om dessa: http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/OblmomentEndim/ Observera att ni kan börja med färdighetsprov 1 redan den 28/8 (d.v.s. kursens första dag).

Här finns tips på studieteknik från studierektorn: http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/studieteknik/ Ni går några av de mest matematikintensiva programmen på LTH, och det lönar sig att lära sig matematiken på djupet för att klara senare kurser väl. Många studenter (framför allt på F och Pi) upplever att det finns ett glapp i nivån mellan grundkurserna i matematik och de mer avancerade matematikkurserna som ni kommer att läsa i högre årskurs. Om ni har möjlighet, satsa gärna på högre betyg på grundkurserna för att förbereda er för de svårare kurserna. Under övningarna finns vi lärare där för att hjälpa er. Tag chansen och utnyttja det och våga fråga och diskutera med oss och varandra. Förutom vid övningarna kan man få hjälp online på forumet, https://forum.maths.lth.se/ Ni som läser nanoteknik har även möjlighet att få hjälp vid SI-övningarna, se TimeEdit för när dessa övningar infaller.

Instuderingsfrågorna är bra hjälp för att kontrollera att man har lärt sig teorin: http://www.maths.lth.se/utbildning/matematiklth/Instuderingsfragor/

För att se ditt schema, gå till schemageneratorn, TimeEdit: https://se.timeedit.net/web/lu/db1/lth1/

Nytt för i år är att det kommer att finnas frivilliga inlämningsuppgifter: http://www.maths.lth.se/media/uploads/frivinluppg17.pdf

Föreläsningsanteckningarna som jag har laddat upp (se nedan) är mina privata. De är inte jättesnyggt renskrivna, men om ni kan ha nytta av dem, så håll till godo.

Movie som illustrerar Copernicus sats (överkurs). Se sista sidan i föreläsningsanteckningarna som hör till Föreläsning 6 (Seminarium). https://www.geogebra.org/m/Pg5UVq9v

Förra årets kursutvärderingar (CEQ) hittar ni här: http://www.ceq.lth.se/rapporter/?lasar_lp=1617&program=&kurskod=FMAA05&sort=kurskod

På seminariet den 12 oktober (sista föreläsningen) räknar vi tentan från 2016-08-27.

OM NI HAR FRÅGOR INFÖR TENTAN EFTER SISTA ÖVNINGEN FINNS FRÅGETIMMAR TISDAG 24/10 OCH TORSDAG 26/10. För tid och plats, se http://www.ctr.maths.lu.se/utbildning/matematiklth/fragetimmar/

LYCKA TILL PÅ TENTAN! VI SES I B2-KURSEN! http://www.ctr.maths.lu.se/course/endimb2/2017FPiN/

Litteratur

Kursmaterial

Föreläsning 1 som pdf
Presentation om axiomen för de reella talen som pdf
Föreläsning 2 som pdf
Föreläsning 3 som pdf
Alla trianglar är liksidiga(!)
Föreläsning 4 som pdf
Föreläsning 5 som pdf
Föreläsning 6 (Seminarium) som pdf
Föreläsning 7 som pdf
Föreläsning 8 som pdf
Föreläsning 9 som pdf
Föreläsning 10 (Seminarium) som pdf
Föreläsning 11 som pdf
Föreläsning 12 som pdf
Föreläsning 13 som pdf
Föreläsning 14 som pdf
Föreläsning 15 (Seminarium) som pdf
Att studera matematik (presentation från föreläsning 16)
Föreläsning 16 som pdf
Föreläsning 17 som pdf
Föreläsning 18 som pdf
Föreläsning 19 (Seminarium) som pdf
Föreläsning 20 som pdf
Föreläsning 21 som pdf
Föreläsning 22 (Seminarium) som pdf
Föreläsning 23 som pdf
Föreläsning 24 som pdf
Föreläsning 25 (Seminarium) som pdf
Kursprogram

Extentor

2018-04-09 Tentamen Lösningar
2018-01-03 Tentamen Lösningar
2017-10-27 Tentamen Lösningar
2017-08-19 Tentamen Lösningar
2016-12-22 Tentamen Lösningar
2016-10-28 Tentamen Lösningar
2016-08-27 Tentamen Lösningar
2016-01-08 Tentamen Lösningar
2015-10-29 Tentamen Lösningar
2015-08-22 Tentamen Lösningar
2015-01-07 Tentamen Lösningar
2014-10-30 Tentamen Lösningar

Kursstart

Startdatum:
2017-08-28

Läsperioder:
HT1

Personal

Föreläsare:

Assistenter: