Mathematical Sciences

Lund University

Calculus in One Variable B1

Official Course Description

Description

Kunskaper i endimensionell analys är en grundförutsättning för praktiskt taget all teknisk modellering, antingen direkt -- för samband som kan beskrivas med en funktion av en variabel --eller indirekt eftersom kunskaper i flerdimensionell analys förutsätter att man behärskar endimensionell analys väl.

I alla civilingenjörsprogrammen ingår 15 hp endimensionell analys men dessa fördelas på olika sätt; över tre läsperioder för FMAA01 ("A-spåret") men över två läsperioder för FMAA05 ("B-spåret"). Missa inte att det i de två första delkurserna finns obligatoriska moment utöver tentamen och att bara studenter som fullgjort dem får tentera på respektive delkurs.

De flesta begreppen i kursen diskuteras redan på gymnasiet. Nu behandlas de dock betydligt grundligare, för att du senare i utbildningen självständigt skall kunna använda matematiken för modellbyggen. En skillnad mot gymnasiet är också att du inte får använda formelsamling eller miniräknare.

PÅ TENTAMEN BESTÅR FÖRSTA UPPGIFTEN AV 10 FRÅGOR FRÅN FÄRDIGHETSPROV. DET KRÄVS MINST 8 RÄTT FÖR ATT RESTEN AV SKRIVNINGEN SKALL RÄTTAS.

NYHET HT2017: Se informationen om frivilliga inlämningsuppgifter.

Finished Sessions

Examination


Previous exams

2017-10-27 Exam Solutions
2017-08-19 Exam Solutions
2016-12-22 Exam Solutions
2016-10-28 Exam Solutions
2016-08-27 Exam Solutions
2016-01-08 Exam Solutions
2015-10-29 Exam Solutions
2015-08-22 Exam Solutions
2015-01-07 Exam Solutions
2014-10-30 Exam Solutions
2014-09-01 Exam
2014-04-26 Exam Solutions