Mathematical Sciences

Lund University

Calculus in One Variable B1

Official Course Description

Description

Kunskaper i endimensionell analys är en grundförutsättning för praktiskt taget all teknisk modellering, antingen direkt -- för samband som kan beskrivas med en funktion av en variabel --eller indirekt eftersom kunskaper i flerdimensionell analys förutsätter att man behärskar endimensionell analys väl.

I alla civilingenjörsprogrammen ingår 15 hp endimensionell analys men dessa fördelas på olika sätt; över tre läsperioder för FMAA01 ("A-spåret") men över två läsperioder för FMAA05 ("B-spåret"). Missa inte att det i de två första delkurserna finns obligatoriska moment utöver tentamen och att bara studenter som fullgjort dem får tentera på respektive delkurs.

De flesta begreppen i kursen diskuteras redan på gymnasiet. Nu behandlas de dock betydligt grundligare, för att du senare i utbildningen självständigt skall kunna använda matematiken för modellbyggen. En skillnad mot gymnasiet är också att du inte får använda formelsamling eller miniräknare.

Finished Sessions

Examination


Previous exams

2020-08-19 Exam Solutions
2019-10-26 Exam Solutions
2019-08-19 Exam Solutions
2019-04-29 Exam Solutions
2018-11-02 Exam Solutions
2018-09-09 Exam Solutions
2018-04-09 Exam Solutions
2018-01-03 Exam Solutions
2017-10-27 Exam Solutions
2017-08-19 Exam Solutions
2016-12-22 Exam Solutions
2016-10-28 Exam Solutions