Mathematical Sciences

Lund University

Calculus in One Variable A2

Official Course Description

Description

Kunskaper i endimensionell analys är en grundförutsättning för praktiskt taget all teknisk modellering, antingen direkt -- för samband som kan beskrivas med en funktion av en variabel --eller indirekt eftersom kunskaper i flerdimensionell analys förutsätter att man behärskar endimensionell analys väl.

I alla civilingenjörsprogrammen ingår 15 hp endimensionell analys men dessa fördelas på olika sätt; över tre läsperioder för FMAA01 ("A-spåret") men över två läsperioder för FMAA05 ("B-spåret"). Missa inte att det i de två första delkurserna finns obligatoriska moment utöver tentamen och att bara studenter som fullgjort dem får tentera på respektive delkurs.

De flesta begreppen i kursen diskuteras redan på gymnasiet. Nu behandlas de dock betydligt grundligare, för att du senare i utbildningen självständigt skall kunna använda matematiken för modellbyggen. En skillnad mot gymnasiet är också att du inte får använda formelsamling eller miniräknare.

Finished Sessions

Examination


Previous exams

2020-08-21 Exam Solutions
2020-04-22 Exam Solutions
2020-01-07 Exam Solutions
2019-08-30 Exam Solutions
2019-04-25 Exam Solutions
2019-01-07 Exam Solutions
2018-08-31 Exam Solutions
2018-04-06 Exam Solutions
2018-01-11 Exam Solutions
2017-08-26 Exam Solutions
2017-04-21 Exam Solutions
2017-01-13 Exam Solutions