Matematikcentrum

Lund University

Distributionsteori

Kursplan

Beskrivning

Alla funktioner är inte deriverbara. Ett av syftena med distributionsteorin är att reparera detta. Det visar sig också att Fourieranalysens resultat blir mer tillfredsställande i distributionsteoretisk tappning. Distributionsteorin är ett viktigt redskap inom teorin för partiella differentialekvationer och således av avgörande betydelse i t ex teoretisk fysik. Forskningen kring partiella differentialekvationer har en internationellt stark ställning i Lund.

Nuvarande kursomgångar

Avslutade kursomgångar