Matematikcentrum

Lund University

Differentialgeometri

Kursplan

Beskrivning

Syftet med denna kurs är att studera kurvors och ytors geometri, företrädesvis i tre dimensioner. Speciellt studeras begrepp som krökning och torsion. Differentialgeometri är nödvändigt för att förstå Riemanngeometrin, vilken är en viktig komponent i Einsteins allmänna relativitetsteori.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2015-11-14 Tentamen
2015-10-28 Tentamen

Kursinformation

Kurskod NF: MATM13
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

Efterföljande kurser