Matematikcentrum

Lund University

Funktioner av komplexa variabler

Kursplan

Beskrivning

Kursen är en fördjupning av Analytiska funktioner. I denna kurs studeras bl a så kallade Riemannytor, vilka lokalt ser ut som det komplexa talplanet, men globalt har en mera komplicerad struktur. Detta är en rik och fruktbar teori som har fångat många matematikers intresse.

Avslutade kursomgångar