Matematikcentrum

Lund University

Biomatematik

Kursplan

Beskrivning

Se nedan, hemsida för senaste kursomgången.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod LTH:FMAN01
Kurskod Doktorandkurs: FMAN01F
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska på begäran

CEQ

CEQ - Biomatematik